You Have 0 Item in your Cart. Price is 0.00

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan bir uygulama yürütüyoruz. Başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar. Bu yolla farklılığını da ortaya koyan şirketimiz, başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir takım yaratmaktan geçeceğinin inancıyla herkese fırsat eşitliği sunmaktadır.
Aramıza katılan ve takımımızın bir parçası olan çalışanlarımızın, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla sahip oldukları mevcut yetkinliklerin yanı sıra, kariyerlerini geliştirmeleri için edinmeleri gereken eğitim için gerekli fırsatlar sağlanır.
 - Şirketimizin ileriye dönük hedef ve stratejileri doğrultusunda, organizasyon yapısını dinamik tutarak, değişimlere hazır olmayı sağlamak.
 - Kurumsal başarıya ancak eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, enerjik, bireysel gelişimi ilke edinmiş ve şirket gelişimini hedefleyen çalışanlarla ulaşacağına inanan şirketimizde personel memnuniyetini üst noktada tutmayı hedeflemek.
 - Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı sağlamak ve gelişimi için fırsatlar sunmak.
Şirketimiz Yabancı sermayeli yapısı ile Star marka kayar otomat tezgaharı makinaların ithalatını, satışını ve servis hizmetlerini sağlayan kurumsal kimliğe sahip bir firmadır. Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan bir uygulama yürütüyoruz. Başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar. Bu yolla farklılığını da ortaya koyan şirketimiz, başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir takım yaratmaktan geçeceğinin inancıyla herkese fırsat eşitliği sunmaktadır. İnsan kaynağı kalitesinin, şirketlerimizin büyümesi, gelişmesi ve genişlemesinin bir teminatı olduğuna inanırız insan kaynakları politikamızı Star A.Ş değerleri üzerine kurarız. İnsan Kaynakları Politikamıza aşağıda yazılı unsurlar çerçevesinde yön veririz..
  1. Çözen,
  2. Uygulayan,
  3. Geliştiren ve sürekli gelişime açık olan,
  4. Ve de tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen, nitelikli bireyler ile çalışmayı düşünürüz.
  5. Yükselen değerlerimizi koruma ve geliştirme de etkin olacak yetenekli çalışanları tercih ederiz.
  6. İşe alım sürecimizde, adaylarımızdan değerlerimize uygunlukla birlikte proaktif bir ruha sahip olmalarını bekleriz
  7. İletişime açık, samimi, şeffaf organizasyon yapısıyla yüksek değerler ve sadakat oluşturmaya çalışırız.

Designed by; 3d Fabrika